Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

ČINOVI 003

RAZMJENA 055

INDEPENDENT POLICE INSPECTOR /  SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR

Na naramenici plave boje, oblika nepravilnog peterokuta, nalaze se žutim koncem strojno izvezene dvije oznake u obliku pravokutnika. Oznake su izvezene iz hrvatskog tropleta širine 20 mm i 10 mm i dužine 48 mm, međusobno razmaknutih 36 mm s jednim žutim rombom u sredini stranice 10 mm.

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic