Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

INTERVENTNA POLICIJA

RAZMJENA 064

POLICAJAC U INTERVENTNOJ POLICIJI

Republika Hrvatska
od 2001. do danas                              
tekstil
7 x 4,5 cm
Inv. br. 744

Pravokutnik dužine 70 mm i visine 45 mm izrađen od tkanine indigo plave boje i jednim rombom zlatne boje sa stranicama 11 mm simetrično raspoređenim u sredini oznake.
Novo.

Preuzeto iz Odjela za odnose s javnošću.

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic