Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

INTERVENTNA POLICIJA

RAZMJENA 065

Vođa grupe u interventnoj policiji

Republika Hrvatska
od 2001. do danas                               
tekstil
7 x 4,5 cm
Inv. br. 743

Pravokutnik dužine 70 mm i visine 45 mm izrađen od tkanine indigo plave boje i dva romba zlatne boje sa stranicama 11 mm simetrično raspoređenima u sredini oznake

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic