Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD BRODARICA-KRAPANJ

VATROGASCI BRODARICA KRAPANJ

Nakon katastrofalnog požara otvorenog prostora koji se dogodio na području Brodarice 1997. godine, u kojem su stradali osim šume i razni stambeni objekti,, mještani Brodarice se skupljaju i odlučuju osnovati vatrogasnu postrojbu koja će služiti mještanima Brodarice. Tako je dobrovoljno vatrogasno društvo Brodarica - Krapanj osnovano 20.listopada 1998. godine, te se iste godine udružuje u vatrogasnu zajednicu Šibensko-kninske županije, svoje članove šalje na obuku za ispitane vatrogasce, te u srpnju 1999. počinje operativno djelovati u protupožarnoj sezoni. Društvo na inicijativu nekolicine mještana Brodarice i otoka Krapnja koji žve i rade u Republici Njemačkoj te uz pomoć Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, dobivamo donaciju od vatrogasne postaje Hamburg navalno vatrogasno vozilo Magerus Deutz 1976....više na stranici DVD BRODARICA -KRAPANJ

 
After the catastrophic fire in the open space that occurred in the area of Brodarica in 1997, where besides the forests and various residential facilities, besides woods and houses, the Brodarica villagers gather and decide to set up a firefighting unit to serve the Brodarica villagers. Thus, the voluntary fire brigade company Brodarica - Krapanj was founded on October 20, 1998 and joined the fire service of the Šibenik-Knin County in the same year, sending its members to training for firefighters investigated and in July 1999 operating in the fire-fighting season. At the initiative of a few villagers Brodarica and the island of Krapnja who work and work in the Republic of Germany and with the help of the Fire Brigade of the Šibenik-Knin County, we receive a donation from the fire station Hamburg Naval Firefighter Magerus Deutz in 1976.

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic