Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD GRAČANI

DVD GRAČANI

Davne poslijeratne 1945. godine na inicijativu gospodina Ivana Jelačića sastala se grupa građana koji su pokrenuli inicijativu osnivanja vatrogasnog društva Gračani.Tako je zabilježeno da je sjednica osnivačke skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gračani održana u Gračanima dana10. listopada 1945. godine. Za prvog predsjednika društva tada je izabran Franjo Ljubić, dok je za tajnika izabran Mirko Malnar, a prvi zapovjednik bio je Ivan Jelačić. Odmah po osnivanju društvu je pristupio veliki broj građana i mladeži, te je tako novoosnovano društvo odmah aktivno započelo djelovati. Spomenuti inicijator osnivanja društva g. Jelačić bio je pripadnik tadašnje Vatrogasne brigade Zagreb i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagreb, pa je jedini i imao vatrogasnog znanja što je odmah počeo i prenositi na ostale članove društva. Nabavku materijala za prvu vatrogasnu odoru pomogao je g. Mijo Đurak, koji je tada bio predsjednik Zadruge Gračani, a odoru je sašio član Branko Malnar,dok je prvi barjak vatrogasnog društva nabavio je g. Vid Mihalinčić.više na stranici DVD Gračani 

Early in 1945, at the initiative of Mr Ivan Jelačić, a group of citizens who initiated the initiative to establish the fire brigade of Gračani met. It was noted that the meeting of the founding assembly of the Volunteer Fire Brigade Gračani was held in Gračanë on the day10. October 1945. For the first president of the company Franjo Ljubić was elected, while Mirko Malnar was elected secretary and the first commander was Ivan Jelačić. Immediately after the establishment, a large number of citizens and youths joined the society, and so the newly founded society immediately started to act actively. The mentioned initiator of the founding of the company, Mr Jelačić, was a member of the then Fire Brigade of Zagreb and a member of the Voluntary Fire Brigade in Zagreb, so he was the only firefighter knowledge to be initiated and transferred to other members of society. Supply of material for the first fire brigade was assisted by Mr. Mijo Đurak, who was then chairman of the Zadru Gračani branch, and was dressed by the member Branko Malnar, while the first battalion of the fire brigade was acquired by Mr. Vid Mihalinčić.more on page DVD Gračani

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic