Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD LACIĆI

DVD LACIĆI

DVD Lacići je osnovano 1934.godine na inicijativu tadašnjeg šumara dr.Aleksandra Orosz koji je ujedno bio i nabavljač prve vatrogasne štrcaljke na vuču konjske zaprege iz Austrije. Uz njega osnivači su još bili : Tomo Vinković izabran za 1. Predsjednika DVD-a i Franjo Kovačević izabran za 1. Komandira (zapovjednika) DVD-a, Roko Pačarić kao vježbatelj i Roko Vinković kao izvršni članovi. DVD Lacići je djelovao u Kraljevini Jugoslaviji udruženo u Vatrogasnu zajednicu Savske banovine sve do početka 2. Svjetskog rata. Od 1945.godine DVD Lacići djeluje u FNR Jugoslaviji po novom ustrojstvu i zakonu o vatrogastvu te se mijenjaju odore i obilježja te dosadašnji nazivi i zapovijedi. 1952.godine izgrađen je novi Vatrogasni dom a organizator izgradnje je bio Upravni odbor DVD-Lacići na čelu kojega su bili Imro Gašparić i Franjo Kovačević. Godine 1955.godine učlanjuju se u Društvo i ženske osobe i to : Petra Tomašević, Marica Vinković, Vidica Gašparić i Slavica Lukačević. Godine 1984. DVD Lacići proslavlja 50-tu obljetnicu postojanja i djelovanja uz podjelu spomenica i diploma zaslužnim članovima. DVD Lacići je bilo u sastavu Vatrogasnog odbora općine Šljivoševci a kasnije udruženo u Vatrogasnu zajednicu Donji Miholjac do 1993.godine. U 1994.godini, nakon provedenih 1.višestranačkih izbora, osnovana je Vatrogasna zajednica općine Magadenovac ( tada VZO Šljivoševci – Magadenovac ) a čija je članica i DVD Lacići u njenom radu aktivno sudjeluju i članovi Društva do danas. Godine 2004. DVD Lacići organizira proslavu 70.-te obljetnice kada Općinsko Poglavarstvo na čelu s načelnikom Zlatkom Vuković poklanja Društvu novu Vatrogasnu zastavu dok proslava 60.-te obljetnice nije obilježena zbog tijeka Domovinskog rata i ratnih događanja. Danas DVD Lacići broji 70 članova.

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic