Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

VM 2008

VM 2008

Vatrogasna medalja ima u središtu reljefno izveden hrvatski vatrogasni znak. Obrub čini hrvatski pleter na čijem vrhu je hrvatski povijesni grb, a ispod pletera su centralno prema unutarnjem dijelu povučene udubljene zrake. Medalju drži metalna pločica s kopčom i s obojanom hrvatskom trobojnicom u obliku romboida dimenzija 40x25 mm. Vatrogasna medalja je zlatna, srebrna i brončana. Zlatnu vatrogasnu medalju dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica. Zlatnu vatrogasnu medalju dodjeljuje Hrvatska vatrogasna zajednica i dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja obilježavaju 50. obljetnicu rada i djelovanja, o čemu trebaju prethodno, pisanim pozivom, obavijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Zamjenica zlatne vatrogasne medalje pravokutnog je oblika, dimenzija 35x13 mm, ima tri jednaka polja od kojih su dva krajnja polja plave boje, a srednje polje je zlatne boje sa minijaturom medalje u sredini.
 VM 2008B
The fire medal has a Croatian fire sign embossed in the center. The border is a Croatian plait, at the top of which is the Croatian historical coat of arms, and below the plait, concave rays are drawn centrally towards the inner part. The medal is held by a metal plate with a buckle and a painted Croatian tricolor in the shape of a rhomboid measuring 40x25 mm. The fire medal is gold, silver and bronze. The gold fire medal is awarded by the Croatian Fire Brigade. The Gold Fire Brigade Medal is also awarded by the Croatian Fire Brigade to voluntary fire brigades marking the 50th anniversary of their work and activities, of which they must notify the Croatian Fire Brigade in writing in advance. The replacement of the gold fire medal is rectangular in shape, measuring 35x13 mm, has three equal fields, of which the two end fields are blue, and the middle field is gold with a medal on the middle.

VM 2008A

 


  

Copyright © 2017 Damir Marenic