Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

VZDNŽ

VZ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE

 Prostor od 1790 km2 , najjužniji je dio teritorija Republike Hrvatske koji pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a podijeljen je u 22 jedinice lokalne samouprave s 235 naselja u kojima živi 122 000 stanovnika. Zbog uskog, izduženog, otočnog, poluotočnog i drugom državom presječenog područja zahtjevno je organizirati vatrogasnu operativu, pogotovo što se tijekom ljetne sezone potrebe povećavaju. Kad se uzme u obzir da od 235 naselja u županiji samo 16 ima više od 1000 stanovnika, a da čak 200 naselja ima manje od 500 stanovnika vidljivo je koliko je nedovoljan demografski potencijal za „pokrivanje“ cijelog područja osposobljenim vatrogascima. Područje Županije pokriveno organiziranom vatrogasnom službom. 

 
Na području Dubrovačko-neretvanske županije zaštićeno je ili potencijalno vrijedno za zaštitu 68 područja prirodne baštine. Prema stupnju zaštite do sada su zaštićena 42 prirodno vrijedna područja. Potencijalno vrijednih za zaštitu je 25 prirodnih područja. U cilju sustavne zaštite od požara Zajednica poduzima maksimalne napore kako bi se sačuvalo cijelo područje Županije, a prioritet predstavlja zaštićena prirodna baština koja zauzima 29,90% prostora kopna Županije, dakle skoro trećinu prostora. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na prostorima ili građevinama za razdoblje visokog indeksa ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara u 2016. godini za područje Županije izrađen je na način da pokriva sve prostore jedinica lokalne samouprave (općina/gradova) u koje su ujedno uključene površine Hrvatskih šuma, Nacionalnog parka Mljet, Parka prirode Lastovsko otočje, Rezervata Lokrum, Arboretuma Trsteno i zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije.
 
 Područje Dubrovačko-neretvanske županije pokriveno je vatrogasnim postrojbama s 24- satnim dežurstvom na 24 lokacije. Na 8 lokacija to obavljaju javne vatrogasne postrojbe, a na jednoj lokaciji zajedno dežuraju s Državnom intervencijskom postrojbom, s tim da Državne intervencijske postrojbe dežuraju na 4 lokacije, na 8 lokacija dežuraju dobrovoljna vatrogasna društva, na 2 mjesta dežuraju vatrogasci pravnih osoba i na 2 mjesta vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. Zračne vatrogasne snage po potrebi se lociraju na zračnoj luci Dubrovnik - Čilipi, a inače se nalaze na udaljenosti od 45 minuta leta (zračna baza Zemunik – Zadar). Vatrogasne postrojbe raspoređene su na području Županije, a uvježbane su da u zoni izbijanja požara, u najkraćem mogućem roku, interveniraju svim raspoloživim snagama.
 
Na području Županije ima 9 vatrogasnih domova (od kojih su 3 neprimjerena za dotičnu postrojbu) i 14 vatrogasnih spremišta (privremena zamjena vatrogasnim domovima). Vatrogasne postrojbe raspolažu sa 111 vatrogasnih vozila razne namjene (izviđačkozapovjedna, navalna, tehnička, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara i dr). U našoj Županiji djeluje 6 javnih vatrogasnih postrojbi (profesionalnih) i 44 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vatrogasne postrojbe općina i gradova sačinjavaju ukupno 158 profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama, 44 profesionalnih vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima te 740 operativnih vatrogasaca. Gradovi i općine sami financiraju svoje vatrogasce, osim u gradovima Dubrovniku, Pločama, Metkoviću i općinama Konavle, Mljet i Dubrovačko primorje, gdje profesionalne vatrogasce financira Republika Hrvatska. Na području Županije djeluje i jedna Državna vatrogasna intervencijska postrojba čiji su pripadnici, tijekom protupožarne sezone, domacilni profesionalni vatrogasaci. 
 
Na 4 lokacije u Županiji i to na Korčuli, Pelješcu, Lastovu i Mljetu tijekom ljetne protupožarne sezone organiziraju se sezonske interventne vatrogasne postrojbe, s tim da se one na Korčuli, Pelješcu i Mljetu popunjavaju domicilnim profesionalnim vatrogascima, a na Lastovu s vatrogascima iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o vatrogastvu (106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dragovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) te ostalim zakonskim propisima, vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano opremati propisanom opremom

Kontakt:


mob: +385 091 3323 004


  

Copyright © 2017 Damir Marenic