Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD BRESTOVAC

DVD BRESTOVAC

Dobrovoljno vatrogasno društvo BRESTOVAC   osnovano je 1 lipnja 1946, godine pod nazivom:INDUSTRIJSKO DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PILANE GAREŠNIČKI BRESTOVAC. Osnovalo ga je  12 radnika tadašnje PILANE GAREŠNIČKI BRESTOVAC koja je tada bila u sastavu DRVNO-INDUSTRIJSKOG PODUZEĆA NOVOSELEC. Osnivači društva bili su: Vjekoslav Gon ( 1 zapovjednik), Valent Križan, Antun Mirt, Andrija Svjetličić, Josip Mihaldinac, Miško Andri, Ivan Lugarić, Nikola Pilipović, Mladen Nevajda, Anton Šuprna i Božo Vekić. Prva oprema za rad Društva sastojala se od  prenosne pumpe ( koja je služila i za pranje šumskih lokomotiva)  i oko 20 metara tlačnih cijevi. 1947. godine nabavljena je prva vatrogasna pumpa češke proizvodnje “STRAHTERKA” KAPACITETA 800 litara vode u minuti.

Voluntary Fire Brigade BRESTOVAC was founded on June 1, 1946, under the name: INDUSTRIAL VOLUNTARY FIRE ASSOCIATION SAWMILL GAREŠNIČKI BRESTOVAC. It was founded by 12 workers of the then SAWMILL GAREŠNIČKI BRESTOVAC, which was then part of the WOOD-INDUSTRIAL COMPANY NOVOSELEC. The founders of the society were: Vjekoslav Gon (1 commander), Valent Križan, Antun Mirt, Andrija Svjetličić, Josip Mihaldinac, Miško Andri, Ivan Lugarić, Nikola Pilipović, Mladen Nevajda, Anton Šuprna and Božo Vekić. The first equipment for the operation of the Company consisted of a portable pump (which was also used for washing forest locomotives) and about 20 meters of pressure pipes. In 1947, the first fire pump of Czech production "STRAHTERKA" with a capacity of 800 liters of water per minute was purchased.

 

 

Kontakt:


mob: +385 091 3323 004


  

Copyright © 2017 Damir Marenic