Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

VZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE

VZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE

Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije osnovana je 1995. godine i sjedište joj je u prostorima DVD-a Slavonski Brod. Na području vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije registrirana su 62 DVD-a sa cirka 3700 članova od čega 820 operativaca te dvije javne vatrogasne postrojbe. 

U VZ Brodsko-požeške županije učlanjene su vatrogasne zajednice grada Nova Gradiška i Slavonski Brod te vatrogasne zajednice općina Bebrina, Brodski Stupnik, Cernik, Davor, Garčin, Nova Kapela, Oprisavci, Oriovac, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje.

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic