Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD KUZMINEC

DVD KUZMINEC

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kuzminec osnovano je davne 1885. godine, 29. listopada. Taj dan je rođendan ovog plemenitog i humanog društva, kojemu je svrha zaštita života i imovine od vatre.
Za prvog predsjednika izabran je gosp. Aleksa Štibehar, za tajnika gosp. Mirko Zdesič, a prvi zapovijednik bio je gosp. Blaž Radiček koji postaje duša novog društva te svoju funkciju drži u društvu aktivno kroz punih 40 godina.
Godine 1935., 30. lipnja održana je 50-a godišnjica. Te iste godine odmah nakon proslave dolazi do najvažnijeg pothvata društva poslije njegova osnutka, pristupa se realizaciji stare želje, izgradnji vatrogasnog doma. Pokretač i uporni organizator ove velike akcije bio je neumorni predsjednik vatrogasnog društva gosp. Kranjec Stjepan. Za izgradnju doma svoj prilog dali su mještani sela Kuzminec kao i veliki prilog kojeg su nam darovali Kuzminski i Koledinski iseljenici iz Amerike.
Godine 1936. počela je gradnja doma te je iste godine bio i završen.
Godine 1937. obavljeno je svečano otvorenje doma dana 27. lipnja uz sudjelovanje mnogih vatrogasnih društava i naroda. Može se reći da je to najvažniji datum za društvo poslije dana njegova osnutka.
Dana 27. i 28. srpnja 1985. godine održava se proslava 100 – te godišnjice osnutka i rada društva. Na toj proslavi učestvuju mnogobrojna društva iz naše okolice kao i društva iz šire okolice.
Dana 16. kolovoza 2006. godine donirano nam je vatrogasno vozilo marke ″FIAT DUCATO″ za koji je najviše zaslužan zapovijednik Javne vatrogasne postrojbe gosp. Slavko Tucaković.
2007. godine organizira se takmičarska ekipa sastavljena od mladeži DVD-a Kuzminec i DVD-a Koledinec te se za njih nabavljaju radna odijela.
2009. godine počela je adaptacija krovišta na društvenom domu te je završena ove godine zajedno sa uredenjem unutrašnjosti doma za što je najviše zaslužan načelnik općine Rasinja gosp. Kolman Danimir.
Ove godine izabran je novi upravni odbor. Za predsjednika društva izabran je gosp. Vjekoslav Kuharić, za tajnika Goran Sakač, za blagajnika Danijel Dukarić i za zapovjednika je izabran gosp. Krunoslav Krvar, a za dozapovijednika izabrani su gosp. Slavko Kralj i Zoran Sakač. Društvo trenutno broji 67 članova, od toga 8 začasnih članova, 5 članova mladeži, te 54 aktivna člana.

The Kuzminec Volunteer Fire Company was founded back in 1885, October 29th. That day is the birthday of this noble and humane society, whose purpose is to protect lives and property from fire.
Mr. Aleksa Štibehar, for Mr. Mirko Zdesic, and the first commander was Mr. Blaž Radiček, who becomes the soul of the new society and has been active in society for 40 years.
In June 1935, the 50th Anniversary was held. That same year, immediately after the celebration, the most important undertaking of the society after its foundation, the realization of the old wish, the construction of a firehouse, began. The initiator and persistent organizer of this great action was the tireless president of the Mr. Kranjec Stjepan. The villagers of Kuzminec gave their contribution to the construction of the home, as well as a large contribution donated to us by Kuzminski and Koledinski emigrants from America.
In 1936, home construction began and was completed the same year.
In 1937, the home was solemnly opened on June 27 with the participation of many fire companies and nations. It can be said that this is the most important date for society after the day of its foundation.
On July 27-28, 1985, a celebration of the 100th anniversary of the founding and operation of the society is held. Numerous societies from our surroundings, as well as societies from the wider surroundings, participate in this celebration.
On August 16, 2006, a “FIAT DUCATO” brand fire truck was donated to us, for which the commander-in-chief of the Public Fire Department, Mr. Slavko Tucaković.
In 2007, a competition team consisting of youngsters from the DVD Kuzminec and DVD Koledinec is organized and work suits are procured for them.
In 2009, the renovation of the roof on the social home began and was completed this year together with the interior decoration of the home, for which the most deserving mayor of the municipality is Rasinja. Kolman Danimir.
A new board of directors was elected this year. Mr. Mr Vjekoslav Kuharić, Secretary-General Goran Sakač, Treasurer Danijel Dukarić and Mr. Mr Krunoslav Krvar, and Mr. Slavko Kralj and Zoran Sakac. The Society currently has 67 members, including 8 temporary members, 5 youth members and 54 active members.

Kontakt:


mob: +385 091 3323 004


  

Copyright © 2017 Damir Marenic