Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD G. ŠEMNICA

DVD GORNJA ŠEMNICA

DVD Gornja Šemnica osnovan je 22.travnja 1951. Osnivači društva bili su: Josip Macan – predsjednik, Ivan Oraić – komandir, Josip Veseljak – tajnik itd. Gradnja zgrade DVD-a u Šemnici Gornjoj počela je 1978. Gradnja vatrogasnog doma završena je 1979. godine u samom centru mjesta Šemnice Gornje. Godine 1997. dograđena je garaža za veće vozilo i uređen sanitarni čvor te proširen prostor dvorane. Tada je predsjednik društva bio Branko Risek, koji je bio i glavni pokretač akcija. Na vatrogasnom natjecanju organiziranom 1999. godine na razini Krapinsko- zagorske županije općinu Radoboj jedino je zastupao DVD Šemnica Gornja. Po prvi puta u svojoj povijesti ovo je Društvo sudjelovalo u natjecanjima s tri ekipe: Žene A, Muški A i Muški B. Najbolji rezultat, treće mjesto, osvojila je ženska ekipa, čime je stekla pravo nastupa na državnom vatrogasnom natjecanju. Funkciju predsjednika DVD-a od osnutka pa do danas obnašali su: Josip Macan, Janko Sajko, Viktor Dugina, Alojz Košutić, Marijan Oraić, Dragutin Horvat, Mirko Tepuš, Branko Risek, Mijo Košutić, Marijan Lovrenčić te Jelena Veseljak – aktualna predsjednica. U ovom se DVD-u posebna briga vodi o radu s mladima. Djeca unazad nekoliko godina redovito sudjeluju na raznim vatrogasnim natjecanjima i manifestacijama. Tako su i 2010. godine nastupala na 2. memorijalu Marko Piljek koji je održan u Pavlovcu Zabočkom. Podržavanje toga interesa među mladima zasluga i doprinos su voditelja koji vježbaju s djecom. Time je djeci omogućeno, uz stjecanje novi znanja, sklapanje prijateljstva i raznovrsnih iskustava. Uz natjecanja, posebna se briga vodi o obuci. Tako je u organizaciji Vatrogasne zajednice KZŽ-a i DVD-a u Gornjoj Šemnici održavaju osposobljavanja za zvanje vatrogasca.
 
DVD Gornja Šemnica was founded on April 22, 1951. The founders of the company were: Josip Macan - president, Ivan Oraić - commander, Josip Veseljak - secretary, etc. Construction of the DVD building in Šemnica Gornja began in 1978. Construction of the fire station was completed in 1979. in the center of Šemnice Gornje. In 1997, a garage for a larger vehicle was added and a toilet was arranged, as well as the space of the hall was expanded. At that time, the president of the society was Branko Risek, who was also the main initiator of the actions. At the firefighting competition organized in 1999 at the level of Krapina-Zagorje County, the municipality of Radoboj was only represented by DVD Šemnica Gornja. For the first time in its history, this Society participated in competitions with three teams: Women A, Men A and Men B. The best result, third place, was won by the women's team, thus gaining the right to participate in the national firefighting competition. Josip Macan, Janko Sajko, Viktor Dugina, Alojz Košutić, Marijan Oraić, Dragutin Horvat, Mirko Tepuš, Branko Risek, Mijo Košutić, Marijan Lovrenčić and Jelena Veseljak - the current president - have held the position of DVD president since its inception. In this DVD, special attention is paid to working with young people. For several years now, children have been regularly participating in various firefighting competitions and events. In 2010, they also performed at the 2nd Marko Piljek Memorial, which was held in Pavlovac Zabočki. Supporting this interest among young people is the merit and contribution of leaders who practice with children. This enabled the children, in addition to acquiring new knowledge, to make friends and various experiences. In addition to competitions, special care is taken of training. Thus, in the organization of the Fire Brigade of KZŽ and DVD in Gornja Šemnica, trainings for the profession of firefighter are being held.


  

Copyright © 2017 Damir Marenic