Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

VZVŽ

VZŽ VARAŽDINSKE

10. srpnja 1993. godine održana je osnivačka sjednica Skupštine VZ Varaždinske županije uz prisustvo župana Varaždinske županije, dr. Zvonimira Sabatija. Sjednicu Skupštine pripremio je inicijativni odbor na čelu sa Zvonkom Biškupom – tadašnjim predsjednikom Vatrogasnog saveza zajednice općina Varaždin. U VZ Varaždinske županije 1993. godine ukupno je udruženo 156 DVD-a i to 130 teritorijalnih te 26 iz poduzeća. U DVD-ima je djelovalo 5.926 članova. DVD-a imaju na raspolaganju 29 navalnih vozila, 84 kombi vozila, 167 prijenosnih pumpi, 68 dišnih aparata i ostalu prateću opremu. Ove brojke možete usporediti sa brojkama predočenim u izvješću za prošlu godinu te uočiti ogroman napredak u opremanju DVD-a. Nakon donošenja prvog Statuta izabrani su i čelni dužnosnici, pa je tako za predsjednika izabran Zvonko Biškup, za zapovjednika Vinko Pošta, a u Upravni odbor: Josip Levatić, Branko Đuras, Boris Šamec, Zvonko Sučić, Franjo Orlović, Antun Kos, Antun Štorga, Drago Medved i Izidor Gladović, a u Nadzorni odbor: Vladimir Štuhec, Martin Hajdinjak, Ivan Puklavec, Martin Krznar i Stjepan Platušić. 

On July 10, 1993, the founding session of the Assembly of the Varaždin County Assembly was held in the presence of the County Prefect of Varaždin, Dr. Zvonimir Sabati. The session of the Assembly was prepared by the initiative committee headed by Zvonko Biškup - the then president of the Fire Brigade Association of the Municipality of Varaždin. In 1993, a total of 156 DVDs were merged in the Varaždin County VZ, 130 territorial and 26 from companies. The DVDs had 5,926 members. DVDs are available in 29 naval vehicles, 84 vans, 167 portable pumps, 68 respirators and other accessories. You can compare these figures with the figures presented in last year’s report and notice huge advances in DVD equipping. After the adoption of the first Statute, the leading officials were elected, so Zvonko Biškup was elected president, Vinko Pošta commander, and Josip Levatić, Branko Đuras, Boris Šamec, Zvonko Sučić, Franjo Orlović, Antun Kos, Antun Štorga, Drago Medved and Izidor Gladović, and in the Supervisory Board: Vladimir Štuhec, Martin Hajdinjak, Ivan Puklavec, Martin Krznar and Stjepan Platušić.


  

Copyright © 2017 Damir Marenic