Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD ČETEKOVAC

DVD ČETEKOVAC 2

Prijedlog za idejno rješenje amblema Dobrovoljnog vatrogasnog društva Četekovac predložio je i izradio tadašnji zapovjednik društva Darko Troha. Grafički prikaz za probu izradio je zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Meljani Samir Nađ. Kako su se 2007. godine kvalificirali na državno natjecanje sa muškom B ekipom htjeli su da i drugi vide tko su i odakle su ali da amblem ne bude šablonski nego nešto njihovo. S toga su u amblem ugradili stare hrastove koji su krasili njihov kraj te prostrane pašnjake. U sred amblema je istaknuto Hrvatsko srce u plamenu zbog izrazitog domoljublja. Njihovi mještani su patili nakon drugog svjetskog rata a za Domovinskog rata samo 04.09, ubijeno je 24 mještana, samo zbog toga što su bili Hrvati i to u Balincima, Čojlugu i Četekovcu. Na kraju spominju i veliko vatrogasno srce koji uvijek priskaću u pomoć kada je to potrebno. 

The proposal for the preliminary design of the emblem of the Volunteer Fire Company Četekovac was proposed and made by the then commander of the company Darko Troha. The graphic for the test was made by the commander of the Volunteer Fire Association of Donji Meljani, Samir Nađ. Since qualifying for the national men's B team competition in 2007, they wanted others to see who they were and where they were from, but they wanted the emblem not to be a stencil but something of their own. From this, old oaks were adorned in the emblem, which adorned their end and the vast pastures. In the middle of the emblem is a prominent Croatian heart in flames for its expressive patriotism. Their villagers suffered after the Second World War, and for the Homeland War only on September 4, 24 villagers were killed, only because they were Croats in Balinci, Čojlug and Četekovac. In the end, they also mention the big fire heart, which always comes in handy when needed.

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic