Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD NUŠTAR

DVD NUŠTAR 3

Vatrogastvo kao organizirani oblik borbe protiv vatrene stihije javlja se u Nuštru vrlo rano u odnosu na ostala sela u vinkovačko-vukovarskom kraju. Godine 1891., kada je Mato Domaćinović postavljen za općinskog bilježnika i po toj funkciji često odlazio u Vukovar, tamošnji vatrogasci su ga savjetovali kako bi u Nuštru trebalo ustrojiti vatrogasnu udrugu, a oni su bili voljni dolaziti i učiti početne vježbe i općenito pomagati udrugu. Sve je to trajalo oko dvije godine te je 1893. god. Mato Domaćinović savjet potražio kod nuštarskog župnika, velečasnog Florijana Činčeka, posjednika Karla Dolanskog i učitelja Franje Štiglmajera glede ustrojstva vatrogasne udruge. Tada je učitelj Štiglmajer sazvao na osnivački sastanak, dana 25. travnja 1893. god., sve obrtnike i veći broj drugih mještana. Odaziv je bio prilično dobar. Tada je izabran prvi odbor i taj se dan može smatrati danom osnivanja DVD Nuštar. Za prvog je predsjednika izabran nuštarski župnik i narodni poslanik Florijan Činček, za tajnika Franjo Štiglmajer, za blagajnika Antun Weber, a za poslužitelja Franjo Lukač. Pored nabrojanih odbor su sačinjavali: zapovjednik Dragutin Dolanski, dozapovjednik Mato Domaćinović, pomoćnik Hinko Šliter, vježbatelj Franjo Kiš, odjelni zapovjednici Antun Švager, Šandor Bela, Antun Majer i Ignjat Baum. Tada je društvo brojilo 38 članovaviše na stranici DVD-a Nuštar
 

Firefighting as an organized form of combating the fire element occurs in Nuštar very early in relation to other villages in the Vinkovci-Vukovar area. In 1891, when Mato Domaćinović was appointed municipal notary and often went to Vukovar for that position, the local firefighters advised him that a fire brigade should be set up in Nuštar, and they were willing to come and learn initial exercises and help the association in general. All this lasted for about two years, and in 1893. Mato Domaćinović sought advice from the parish priest of Nuštar, the Rev. Florian Činček, the landowner Karel Dolanski and the teacher Franjo Štiglmajer regarding the organization of the fire brigade. Then Master Stiglmayer convened a founding meeting, on April 25, 1893, for all the craftsmen and a number of other locals. The response was pretty good. Then the first board was elected and that day can be considered the day of the founding of DVD Nuštar. Florijan Činček, the parish priest and MP from Nuštar, was elected the first president, Franjo Štiglmajer the secretary, Antun Weber the treasurer, and Franjo Lukač the minister. In addition to the above, the committee consisted of: Commander Dragutin Dolanski, Deputy Commander Mato Domaćinović, Assistant Hinko Šliter, Trainer Franjo Kiš, Department Commanders Antun Švager, Šandor Bela, Antun Majer and Ignjat Baum. At that time, the society had 38 members


  

Copyright © 2017 Damir Marenic