Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

FIRE SERVICE ST. HELENA

FIRE SERVICE ST. HELENA

Vatrogasno-spasilačka služba St. Helena dio je cjelokupne policijske uprave i ponosni smo na razinu usluge koju pružamo, no nastavljamo tražiti nove načine za poboljšanje. Tim predvođen upraviteljem brigade koji je glavni vatrogasni časnik, tim se sastoji od dva upravitelja straže, voditelja posade i devet stalnih vatrogasaca, koji zajedno upravljaju i reagiraju na sve incidente nastale vatrom i kopnom, spašavanja užeta i cestovni promet incidenti širom Otoka. Naš tim također podržava mali dodatak pomoćnih vatrogasaca. Odgovornosti službe su mnogo šire od pukog reagiranja u nuždi, a naša služba usko surađuje s drugim agencijama i organizacijama kako bi zajednički dostavljala lokalne inicijative i politike. Izvodi se niz proaktivnih kampanja za podizanje svijesti o javnoj sigurnosti kako bi se pomoglo zajednici da ostane sigurna, pokušavajući u prvom redu smanjiti potrebu za odgovorom.
Zahtjevi za vatrogasno-spasilačkom službom St Helena sve su veći, a jedan od naših glavnih ciljeva je pristup zraku. Naši su ciljevi osmišljeni da podrže ove aktivnosti, a naše strategije i resursi imat će mogućnost pomoći službama za spašavanje i gašenje požara u zračnoj luci (ARFFS). Stalni trening osigurava da u budućnosti možemo učinkovito surađivati. Tijekom dana leta pružamo uzajamnu pomoć ARFFS-u i na raspolaganju smo da odgovorimo na hitne slučajeve povezane sa zračnom lukom, a istovremeno osiguravamo učinkovito pokrivanje usluga za Otok.
 

The St Helena Fire & Rescue Service is part of the overall Police Directorate and we are proud of the level of service we deliver, however we continue to seek new ways of improving. Led by a Brigade Manager who is the Chief Fire Officer, the team consists of two Watch Managers, a Crew Manager and nine full-time Fire Fighters, who together manage and respond to all fire and land based incidents, rope rescues, and road traffic incidents across the Island. Our team is also supported by a small complement of Auxiliary Fire Fighters. The responsibilities of the service are much broader than just emergency response and our service works closely with other agencies and organisations to collectively deliver local initiatives and policies. A number of proactive public safety awareness campaigns are delivered to help the community stay safe while trying to reduce the need for a response in the first instance.

The demands on the St Helena Fire & Rescue Service are ever increasing with one of our main focuses being on air access. Our objectives are designed to support these activities and our strategies and resources will have the capability to assist the Airport Rescue & Fire Fighting Service (ARFFS). Ongoing training ensures that we can work effectively together in the future. On flight days we provide mutual aid to ARFFS and are available to respond to Airport related emergencies, whilst still providing an efficient service coverage for the Island.

 

Kontakt:


mob: +385 091 3323 004


  

Copyright © 2017 Damir Marenic