Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD BREZOVICA

DVD BREZOVICA 1

Brezovečki vlastelin Miroslav Auš videći godine 1905. da je mjesto nezaštičeno od požara, a kako su se u par navrata dogodili požari kod okolnih seljaka, povede akciju za osnutak vatrogasne čete što mu i iste godine uspije. Članovi čete bili su uglavnom njegovi namještenici sa nekolicinon okolnih seljaka. Četa je vrlo dobro napredovala sve do 1914. godine kada su članovi čete bili pozvani u rat. Sve je bilo u rasulu do 1926. godine, dolaskom učitelja iz Rasinje gospodina Ivana Vajdića koji je u Rasinji bio zapovjednik čete te općinskog blagajnika Dragutina Vrankovečkog dotadašnjeg člana Dobrovoljne vatrogasne čete u Svetom Križu Začretju zajedničkom snagom uspiju 13. veljače 1927. natrag obnoviti vatrogasnu četu. Odmah se upisalo 46 članova. Izabrano je vodstvo na čelu sa Ivanom Vajdićem kao predsjednikom, zapovjednik Dragutin Vrankovečki,Josip Slivar zamjenik zapovjednika,Valentin Križanić blagajnik,Mirko Pavleček tajnik te Franjo Šumak vježbatelj.

The lord of Brezovac, Miroslav Auš, seeing in 1905 that the place was unprotected from fire, and as fires occurred on a couple of occasions with the surrounding peasants, he took action to establish a fire brigade, which he succeeded in the same year. The members of the company were mostly his employees from a few surrounding peasants. The company progressed very well until 1914, when the members of the company were called to war. Everything was in disarray until 1926, with the arrival of a teacher from Rasinja, Mr. Ivan Vajdić, who was the company bio-commander in Rasinja, and the municipal treasurer Dragutin Vrankovečki, a former member of the Voluntary Fire Brigade in Sveti Križ Začretje. 46 members immediately enrolled. The leadership was elected, headed by Ivan Vajdić as president, commander Dragutin Vrankovečki, Josip Slivar deputy commander, Valentin Križanić treasurer, Mirko Pavleček secretary and Franjo Šumak trainer.


  

Copyright © 2017 Damir Marenic