Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD BEDEKOVČINA

DVD BEDEKOVČINA 1

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bedekovčina osnovano je 31.12.1912. godine. Nastalo je udruživanjem tvorničkog i mjesnog društva. Djeluje na području Bedekovčine,Križanča i Židovinjaka , a kao središnje društvo na području čitave općine Bedekovčina. Sjedište mu je u Bedekovčini,Stjepana Radića br. 76b. Najznačajniji događaji vezani za ovo Društvo su nabavka vatrogasne cisterne 1985. godine, izgradnja i otvoranje vatroganog doma 1997. godine, nabavka lakog navalnog vozila i kombi vozila 2006. godine , te kompleta zaštitne intervencijske odječe 2007 godine. VD Bedekovčina puno truda ulaže u rad i edukaciju mladih. Kolika je uspješnost tog truda najbolje potvrđuje velik broj mladih članova DVD-a te njihova ljubav prema vatrogastvu i uspješnost na natjecanjima. Edukacija djece provodi se od dječijeg vrtića pa kroz osmogodišnju školu. upoznaju se s vatrogasnom djelatnošću, osnovnim pravilima ponašanja u slučaju izbijanja požara, načinom dojave požara, i preventivnim aktivnostima.

The Bedekovčina Voluntary Fire Brigade was founded on December 31, 1912. years. It was created by combining factory and local society. It operates in the area of ​​Bedekovčina, Križanče and Židovinjak, and as a central company in the entire municipality of Bedekovčina. Its headquarters are in Bedekovčina, Stjepana Radića no. 76b. The most significant events related to this Society are the purchase of a fire tank in 1985, the construction and opening of a fire station in 1997, the purchase of a light naval vehicle and a van in 2006, and a set of protective intervention clothing in 2007. VD Bedekovčina invests a lot of effort in the work and education of young people. The success of this effort is best confirmed by the large number of young members of the DVD and their love of firefighting and success in competitions. Education of children is carried out from kindergarten to eight-year school. get acquainted with firefighting, basic rules of conduct in case of fire, how to report a fire, and preventive activities.


  

Copyright © 2017 Damir Marenic